Porsgrund.no
En kilde til Porsgrunds historie

Carl Lund: Porsgrund 1807-1907 - Et hundreaarsminde
Joh. N. Tønnessen: Porsgrunns historie - Fra lasteplass til kjøpstad - 1576-1807 (bind 1)
Joh. N. Tønnessen: Porsgrunns historie - Fra trelast og skipsfart til industri - 1807-1920 (bind 2)
Finn C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund
Christian Abrahamsen: Solum - Porsgrund - Det gamle «Vessia»


Porsgrund

Porsgrunn er i dag en by med ca 33.500 innbyggere og ett rikt næringsliv. Byen fikk allerede 6. november 1807 kjøpstadsrettigheter og kan altså i 2007 markere sitt 200-års jubileum.

Historien til byen strekker seg lengere tilbake. Peder Claussøn Friis skriver om sin reise gjennom Skiene (Skien) og Porsgrund (Porsgrunn) i 1576 i sitt verk «Norrigis Beserifuelse». Gjennom 1600-tallet vokste Porsgrunn frem som en havneby for trelast. Til og med Tollboden ble flyttet til Porsgrunn fra Skien midt på 1600-tallet, noe som førte til ytterligere vekst i byen. Etter at Porsgrunn fikk kjøpstadsrettigheter i 1807 begynte industrialiseringen å prege byen.

Mer histore finner du i Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn Bibliotek og hos Porsgrunn kommune.

En nettside fra Central Equities.
Central Equities